Informace pro spotřebitele

Dovolujeme si tímto v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informovat klienty, kteří jsou spotřebiteli, o možnosti mimosoudního řešení sporů vzešlých mezi advokátem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora, jejíž internetová stránka je www.cak.cz .

 

 

 

 

Mgr. Lucie Tahotná - advokátní kancelář