Profil

Jsme mezinárodně orientovaná advokátní kancelář, která nabízí komplexní právní služby svým klientům - velkým mezinárodním i českým společnostem i jednotlivým fyzickým osobám, ať českým či zahraničním, a to jak v oblasti obchodního, tak občanského práva, práva obchodních společností, fúzí a akvizic, práva autorského a práva hospodářské soutěže, pracovního práva, nemovitostí, soudních a rozhodčích sporů a evropského práva. 

Máme mnohaleté zkušenosti z působení v renomovaných českých i mezinárodních advokátních kanceláří a praxi provozujeme již řádově deset let.   

Krédem naší kanceláře je osobní přístup, komplexnost a flexibilita.  Klademe maximální důraz na rychlost řešení svěřených úkolů a respekt k zájmům našich klientů. Cit pro spravedlnost a fair play je u nás vždy na prvém místě.

V rámci naší každodenní praxe řešíme nejen složité transakce, ale i běžné každodenní problémy spojené s podnikáním našich klientů. Samozřejmostí je zajištění také zastupování našich klientů před soudy a jinými orgány.

Cílem kanceláře je navázat a udržet s klientem dlouhodobý vztah, kdy vycházíme z toho, že znalost zázemí a specifik podnikání  i interních pravidel a personální struktury klienta přispěje ke zkvalitnění poskytovaných služeb. S klienty komunikujeme osobně, telefonicky, e-mailem nebo jinými elektronickými komunikačními prostředky.

Právní služby poskytujeme v anglickém a německém jazyce.

Poskytujeme právní služby zejména v oblasti obchodního práva, a to jak zajištění veškeré korporátní agendy, tak práva smluvního, pracovního, práva občanského zejména s ohledem na potřeby podnikatelských subjektů, práva autorského a práva hospodářské soutěže. Naše klienty samozřejmě zastupujeme též při soudních řízeních, zde se však snažíme, s ohledem na zdlouhavý soudní proces,  předejít soudnímu řízení vzájemnou dohodou a narovnáním stran. 

Naším cílem je spokojenost našich klientů, důvěra a vzájemný respekt představují základní pilíře naší spolupráce. Tyto priority můžeme udržovat zejména tím, že na problémy nenahlížíme pouze striktně z právní stránky, ale vždy bereme v úvahu celkové obchodní zájmy klienta.

 

Mgr. Lucie Tahotná - advokátní kancelář