Mgr. Ivana Kozlová


Současná profesní pozice: advokátní koncipientka

Pracovní zkušenosti:
 • advokátní koncipientka advokátní kanceláře Mgr. Lucie Tahotné (11/2013 - nyní)
 • právní praxe v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, s.r.o. (8/2011 - 8/2012)
 • právní praxe v notářské kanceláři (9/2008 - 6/2011)
Vzdělání:
 • Právnická fakulta University Karlovy v Praze (2008 - 2013)
Jazyky:
 • anglický - plynně
 • německý - středně pokročilá
 • španělský - základní znalost
Specializace:
 • obchodní právo (zejména korporátní a smluvní agenda)
 • občanské právo
 • právní vztahy k nemovitostem
 • pracovní právo
 • vymáhání pohledávek
Mgr. Lucie Tahotná - advokátní kancelář