Mgr. Lucie Tahotná

advokátka od 1.1.2002

Vzdělání:
 • Právnická fakulta University Karlovy (1992-1997)
 • University of Cambridge, Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union (1999)
 • Goethe Institut, Zentrale Mittelstufenprüfung (1999)
Oblasti specializace:
 • obchodní právo (zejména sepis smluv, otázky obchodních společností včetně jejich zakládání, zvyšování základního kapitálu a to i formou kapitalizace a dalších jejich změn a změn právní formy společností, zajišťování konání valných hromad společností, analýzy due diligence a akviziční dokumenty po due diligence, fúze, výběrová řízení-zastupování zadavatelů nebo uchazečů, cenné papíry, smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části, )
 • soutěžní právo-ochrana obchodní firmy, obchodního tajemství a hospodářská soutěž
 • práva k nehmotným statkům (ochranné známky)
 • autorské právo (zejm. právo filmové a televizní, práva výkonných umělců)
 • právní vztahy k nemovitostem
 • rodinné právo (zejm. rozvodové právo, vypořádání SJM, rozšiřování či zužování SJM)
 • pracovní právo
 • vymáhání pohledávek
 • občanské právo procesní-zastupování před soudy
 • Evropské právo-zastoupení před Civil Service Court v Lucemburku
Profesní zkušenosti:
 • Patentová, známková a advokátní kancelář Rott, Růžička & Guttmann (1995 – 1998)
 • AK Fiala, Profous, Maisner & spol. (1998-2001)
 • Central European Advisory Group (2001-2002)
 • samostatná advokátní praxe od 1.1.2002
Publikační činnnost:
 • autorka samostatné kapitoly o České republice v publikaci World Intellectual Property Rights and Remedies vydané Center for International Legal Studies (březen 2000).
Jazyky:
 • anglický
 • německý
 • francouzský
 • ruský

Mgr. Lucie Tahotná - advokátní kancelář